“Κυριακή Ι’ Λουκά” Λειτουργία Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Αγρινίου