“Κυριακή Πρωπατορων” Λειτουργία Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Αγρινίου