Διανομή τροφίμων και φρουτων στα συσσιτια Ι. Ν. Αγίου Δημητρίου Αγρινίου