“Μεγάλες ώρες & εσπερινός Χριστουγέννων” Αγρυπνία Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Αγρινίου