“Περιτομή του Κυρίου, Άγιος Βασίλειος” Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Αγρινίου