“Κυριακή προ των Φώτων” Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Αγρινίου