“Άγια Θεοφάνεια & Μεγάλος Αγιασμός” Ι.Ν. Δημητρίου Αγρινίου