Ομιλία για τους Τρεις Ιεράρχες, Ιερ.Κωνσταντίνου Καντάνη Ι.Ν.Αγίου Δημητρίου Αγρινίου