Μνημόσυνο των Μαρτύρων της άλωσης και των πεσοντων στην Μικρασιατική καταστροφή.