Χορωδία Ι. Ν. Αγίου Δημητρίου Αγρινίου αφιέρωμα στην Σμύρνη και στην θυσία των προγόνων μας