Χορωδία Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Αγρινίου – Λήξη πνευματικών ευκαιριών