Θ’ Λουκά – Θεία Λειτουργία Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Αγρινίου