Κυριακή 16η Ματθαίου Ιερουργούντος του Επισκόπου Μπουκόμπα Δυτικής Τανζανίας